33 намерени резултати

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Регистър на одобрени ПУП 2018 г.

актуален към 20.03.2018 г.

одобрени пуп
одобрен

Регистър на допуснати ПУП 2018 г.

актуален към 13.03.2018 г.

допуснати пуп
одобрен
одобрен
одобрен