11 намерени резултати

одобрен

Регистър на общинската собственост

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

общинска собственост
одобрен
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки 2017 година

Публичен регистър на разпоредителните сделки

имоти общинска собственост
одобрен

Регистър на концесиите - Община Опака

Регистър на концесиите

концесии