11 намерени резултати

одобрен

Второстепенни распоредители с бюджетни кредити

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ - ОБЩИНА ОПАКА

бюджет
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки 2017 година

Публичен регистър на разпоредителните сделки

имоти общинска собственост
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползаване - Община Опака

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползаване

земи общинска собственост
одобрен

Регистър на военните паметници - Община Опака

Регистър на военните паметници - Община Опака

военни паметници