48 намерени резултата

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък нСписък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредитиа второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
одобрен

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация

Регистър по приватизация
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

детски градини и обслужващи звена Списък на училища