26 намерени резултати

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

администрация
одобрен

Регистър на социалните услуги

Регистър на социалните услуги

социални дейности
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики

здравеопазване
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства