39 намерени резултати

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

административни актове община Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистрите водени в Община Разград са по години

община пуп регистър Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистрите водени в Община Разград са по години

община паркиране регистър увреждания Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистрите водени в Община Разград са по години

елементи община рекламни Разград РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж

Регистрите водени в Община Разград са по години

издадени община разрешителни регистър строеж Разград РМС 214/2016
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 20.01.2021г.
Общински регистър на категоризираните места за настаняване
Общински регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечение

обекти община туристически Разград РМС 436/2017