13 намерени резултати

одобрен

Регистър за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания в Община Руен

Регистър за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания

карти за паркиране; община Руен
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Руен

вероизповедания; Руен;
одобрен

Регистър на декларации за притежавано куче

Регистър на декларациите за притежаване на куче

куче община Руен
одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на община Руен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и др. в община Руен

пластмаса площадки за отпадъци хартия и картон
одобрен

Регистър за издаване на карти за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждания в Община Руен

регистър на издадените карти за паркиране на автомобили за хора с увреждания

карти за паркиране на хора с увреждания
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩИНА РУЕН

РЕГИСТЪР ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩИНА РУЕН

заведения за хранене и развлечение заведения община Руен категоризация