24 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки - 2017 г. Община Созопо

Публичен регистър на разпоредителните сделки - 2017 г. Община Созопо

одобрен

Регистър на военните паметници в община Созопол

Регистър на военните паметници в община Созопол

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства - община Созопол

Регистър на пчелини и пчелни семейства - община Созопол

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Созопол

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Созопол

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - община Созопол

Регистър на недвижимите културни ценности - община Созопол

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - община Созопол