56 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост - чл.50, чл.51, ал.1, т.3, буква "б" от Закона за водите