17 намерени резултати

одобрен

Регистри КСД

Регистри за приватизация, язовири, пчелини и пчелни семейства, концесии, рзрешения за таксиметров превоз и разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Регистри КСД - други

Регистри за ненормирано работно време на търговските обекти, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания, категоризираните туристически обекти и търговските обекти

одобрен

Регистри Просвета

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

образование училища детски градини ЦПЛР