17 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Чл. 54а на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общински предприятия
одобрен

Регистър на общинската собственост

Чл. 63 на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общинска собственост