3 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър кучета

Регистър
на
обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. 47 от ЗЗЖ на територията на община Цар Калоян, област Разград за периода 2014 – 2016 година

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда в Община Цар Калоян,tsarkaloyan.eu

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда в Община Цар Калоян

аренда