6 намерени резултати

одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Плевен животни по видове

видове животни информация одз плевен територия РМС 214/2016 регистрирани брой
одобрен

Информация за земеделска техника 30.06.2016

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Плевен земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2016г.

земеделие техника
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Брой регистрирани договори за аренда/наем в общинските служби по Земеделие в област Плевен.

аренда договори наем одз плевен регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър по чл. 25, ал. 3 от ЗДОИ на заявленията за достъп до обществена информация в ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Плевен

"достъп до обществена информация"