6 намерени резултати

одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение

имоти одз плевен регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Плевен животни по видове

видове животни информация одз плевен територия РМС 214/2016 регистрирани брой
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Брой регистрирани договори за аренда/наем в общинските служби по Земеделие в област Плевен.

аренда договори наем одз плевен регистър РМС 435/2020
одобрен

средното годишно рентно плащане

Размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар на Област Плевен

годишно земеделие одз плащане плевен рентно средно СРП РМС 214/2016