45 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Перущица 2018г.

регистър концесии
одобрен

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ГИМНАЗИИТЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII клас НА ГИМНАЗИИТЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Приемни училища
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП И ИПУП
от дирекция САБОСХДЕП към ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 2018 год.

Заповеди за изменение ПУП
одобрен

Издадени общи административни актове 2018г

Списък на издадените общи административни актове от Кмета на община Перущица

заповеди
одобрен

Бюджет 2020

бюджет за 2019 г.

бюджет