6 намерени резултата

одобрен

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух

Данни за нивата на ФПЧ10 в атмосферният въздух на територията на РИОСВ - Плевен

атмосферен въздух РИОСВ - Плевен
одобрен

Регистър на процедираните планове, програми, проекти

Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опадване на околната среда планове, програми, проекти

екология РИОСВ-Плевен
одобрен

Регистър на процедираните инвестиционни предложения

Списък на процедираните по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда инвестиционни предложения

екология
одобрен

Регистри на постъпилите жалби

Регистри на постъпилите жалби в РИОСВ-Плевен и на предприетите действия по тях.

одобрен

Регистри на постъпилите сигнали

Регистри на постъпилите сигнали и предприетите действия по тях

сигнал
одобрен