2 намерени резултати

избрани етикети:
отчисления 
одобрен

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления

околна среда отчисления РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
одобрен

Информация за отчисленията съгласно ЗУО

Информацията за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления съгласно закона за управление на отпадъците

ЗУО отчисления РИОСВ-Плевен