74 намерени резултата

одобрен

Бюджет 2016

Бюджет на Община Родопи за 2016

Сборен бюджет 2016
одобрен

Бюджет на Община Родопи за 2017г.

Бюджет на Община Родопи за 2017г.

бюджет
одобрен

Второстепенни разпоредители за 2017 г.община "Родопи"

Второстепенни разпоредители за 2017 г.

второстепенни разпоредители
одобрен

Информационни данни за предадените за оползотворяване отпадъци 2012-2016

Данни за предадените за оползотворяване отпадъци 2012-2016

отпадъци
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци 2012г. - 2018 г.