35 намерени резултати

одобрен

Бюджет 2017

Бюджет 2017

бюджет 2017
одобрен
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

гимназии
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

община отпадъци регистър Стралджа РМС 436/2017