35 намерени резултати

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

детски градини община списък училища Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

бюджет община разпоредители Стралджа РМС 436/2017