35 намерени резултати

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати решения община общински съвети регистър Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

детски градини община списък училища Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

карти община паркиране регистър Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

бюджет община разпоредители Стралджа РМС 436/2017