35 намерени резултати

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати решения община общински съвети регистър Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

детски градини община списък училища Стралджа РМС 436/2017
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем, актуален към 01.2019г.

земи община общинска собственост регистър сделки Стралджа РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост

имоти община общинска собственост регистър Стралджа РМС 436/2017