31 намерени резултата

одобрен

Регистър за изразходваните средства за компенсация

Регистър за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществен пътнически превоз за 2017 г. - Община Доспат

одобрен

Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ

http://dospat.bg/HomePage/HorizontalMenu/Administration/dekl_zpkonpi.aspx

ЗПКОНПИ
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Отчети за касовото изпълнинеи на бюджета на Община Доспат. Ще намерите на този линк:
http://dospat.bg/HomePage/HorizontalMenu/Administration/Budget/kasovo_izp_bjudjet.aspx

касово изпълнение
одобрен