53 намерени резултата

одобрен

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

одобрен

Държавен план-прием

Държавен план-прием

държавен план-прием
одобрен

Община Етрополе отчети и баланс 2-ро трим.2017

Община Етрополе отчети и баланс 2-ро трим.2017

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016 г. към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Етрополе за 2016 г. към 30 юни 2016 г.

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017 год

ПЗ ПП- 2017 год ПР ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год