18 намерени резултата

одобрен

списък на второстепенните разпоредители

списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Каспичан.

бюджет второстепенни
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

военни паметници паметници
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

воден обект язовири