15 намерени резултати

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти в община Криводол

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени панове и измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени панове и измененията им в Криводол
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за строеж

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2017Г

Издадени разрешения за строеж
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Обекти в експлоатация

въведени в експлоатация обекти