35 намерени резултата

одобрен

Бюджет на Община Лясковец

Бюджет на Община Лясковец

бюджет
одобрен
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Лясковец

битови отпадъци оползотворяване отпадъци
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Лясковец

одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

одобрен