11 намерени резултати

одобрен

Yearly-applications-2016

Брой подадени молби за международна закрила в Република България за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.

одобрен

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2017 г.

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2017 г.

одобрен

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

Информация за броя на лицата, потърсили международна закрила през 2018 г.

одобрен
одобрен
одобрен

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.