20 намерени резултати

одобрен

Бюджет 2017

Бюджет 2017

бюджет 2017
одобрен
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Стралджа

гимназии
одобрен

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

РЕГИСТЪР
НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА