38 намерени резултати

одобрен

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Ловеч

Държавен план прием за гимназиите на територията на Община Ловеч

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

икономика
одобрен

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

озеленени площи