6 намерени резултати

избрани етикети:
регистър общинска собственост  земи общинска собственост 
одобрен

Регистър на свободните земи частна общинска собственост - Община Троян

Регистър на свободните земи частна общинска собственост за осъществяване на инвестиционни намерения

земи общинска собственост имоти общинска собственост
одобрен

Регистър земеделски земи - общинска собственост

Регистър на земеделски земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 2018 г.

регистър общинска собственост
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на публична и регистър на частна общинската собственост на територията на Община Карлово

публична общиснска собственост регистър общинска собственост частна общинска собственост
одобрен

Публичен регистър на общинска собственост

Регистър на общинска собственост

регистър общинска собственост