9 намерени резултати

избрани етикети:
бюджет2017 
одобрен

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 7

бюджет2017
одобрен

бюджет 2017 г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.01.2017г.

бюджет2017
одобрен

бюджет 2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджет към 31.03.2017г

бюджет2017
одобрен

Бюджет 2017 год.

Община Гълъбово

бюджет2017
одобрен

Бюджет на Оба Симеоновград за 2017

Бюджет за 2017 година

бюджет бюджет2017 симеоновград