44 намерени резултати

избрани етикети:
списък 
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Списък на пасище, мери и ливади от ОПФ, отдадени под наем за индивидуално ползване при Община Стара Загора

община Стара Загора Разпределение на пасища регистър списък
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване при Община Бургас, актуален към 12.2019г.

бургас Земи общинска собсвеност отдадени под наем индивидуално ливади мери община ОПФ пасища ползване списък
одобрен

Регистър на даренията-2018 г.

Регистър на даренията-2018 г.

списък
одобрен

РУО - Монтана

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

списък
одобрен

С П И С Ъ К НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ

за 2020 г.

община списък Разград картотекирани граждани
одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ

списък