411 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Данни за бюджета и разходването му - Община Омуртаг

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Омуртаг към 31.12.2019 г.

одобрен
одобрен

Договори и изменения на договори - 2019

Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение и проведени конкурси за проекти, публикувана в РОП в периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

одобрен
одобрен
одобрен