20 намерени резултати

избрани етикети:
община  спортни клубове  регистър 
одобрен

Държавен план-прием за гимназиите на територията на Община Вълчедръм

Преадресиран към Регионално управление по образованието, съгласно РМС № 54/01.02.2019 г.

образование община РМС 436/2017 Вълчедръм