9874 намерени резултати

одобрен

Регистрирани ППС - месец ноември 2020

1. Информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2020 до 30.11.2020:
- по марка и категория
- по марка, модел и категория
- по категория и възраст
- по екологична категория
- нови ППС с прекратена регистрация
- ППС с прекратена регистрация по категория
2. Водените на отчет ППС към 01.12.2020 г. (всички регистрирани ППС в страната към дата 01.12.2020):
- по марка и вид
- по марка и възраст
- по вид и гориво

РМС 435/2020
одобрен
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Созопол
одобрен

Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински и неживотински произход

Бизнес операторите след подаване на заявление до Областните дирекции по безопасност на храните за регистриране на транспортни средства по седалище на фирмата се вписват в Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински и неживотински произход

храни РМС 54/2019 транспортни средства
одобрен
одобрен