10028 намерени резултата

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

одобрен
одобрен

Данни за маршрутната мрежа

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места на Община Кирково

Данни за маршрутната мрежа