9787 намерени резултати

одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета на Община Иваново и разходването му 2016 г

бюджет
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията на ОДЗ Добрич техника по видове.

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Добрич земеделска и горска техника към 30.06.2016 г. от 31.12.2015г.

земеделска техника
одобрен

Отчет за Бюджет 2015г.

Отчет за Бюджет 2015г. на Община Гулянци

одобрен

Бюджет 2016г.

Бюджет на Община Гулянци за 2016г.