9686 намерени резултати

одобрен

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

Регистър на лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

напоо професионално образование центрове за информация и професионално ориентиране ципо
одобрен

Регистър на лицензирани центрове за професионално обучение

Регистър на лицензирани центрове за професионално обучение

напоо центрове за професионално обучение цпо
одобрен

Регистър на земи отдадени под наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

общинска собственост