10028 намерени резултата

одобрен

регистър на земи-общинска собственост,отдадени под аренда/наем

регистър на земи общинска собственост,отдадени под аренда/наем в община раковски и селата в община Раковски

общинска собственост
одобрен

Земеделски земи, отдадени под наем и аренда

Списък на земеделските земи, собственост на Община Съединение, отдадени под наем към 31.07.2016 г.

одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2015 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2013 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2014 година

бюджет