9757 намерени резултати

одобрен

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от Общините в Област Търговище за предходната 2015г.

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост в община Разлог - публична

Регистър на общинската собственост в община Разлог - публична

одобрен

Регистър на общинската собственост - публична

Регистър на общинската собственост - публична

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в община Разлог

Регистър на търговските дружества с общинсо участие