10023 намерени резултата

одобрен

Регистър на земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наем- 1 година

Регистър на земи
одобрен

Регистрирани на територията животни по видове

Брой на регистрираните на територията животни по видове - по области (данни от регистъра на земеделските стопани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани ) към 30.06.2016 г.

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост. отдадени под аренда/наем.

Регистър на земи - общинска собственост. Община Ценово.

одобрен

Регистър земеделски земи - Община Горна Малина

Регистър на земеделски земи - общинска собственост, отдадени под наем по действащи договори към 01.08.2016 г., находящи се на територията на община Горна Малина

земеделски земи наем
одобрен

Регистър на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Русе

Регистър на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Русе, актуален към 19.09.2019 г.

Регистър на язовирните стени съоръжения язовири язовирни стени