10023 намерени резултата

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Търговище

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия в област Търговище

здравеопазване
одобрен

Данни за бюджета и разходването му /към 30.06.2016/

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Белене

икономика финанси
одобрен

Отчет на бюджет 2015 /ЧС/

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 01.01.2015 - 31.12.2015 /ЧС/

Отчет на бюджет 2015
непроверен

Регистър на частна общинска собсвеност

Регистър на частна общинска собсвеност

одобрен

Отчет на бюджет 2015 /ДМП/

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОНИ ПРОГРАМИ 01.01.2015 - 31.12.2015 /ДМП/