10032 намерени резултата

одобрен

Отчет на бюджет 2015 /ЧС/

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 01.01.2015 - 31.12.2015 /ЧС/

Отчет на бюджет 2015
непроверен

Регистър на частна общинска собсвеност

Регистър на частна общинска собсвеност

одобрен

Отчет на бюджет 2015 /ДМП/

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОНИ ПРОГРАМИ 01.01.2015 - 31.12.2015 /ДМП/

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2016 г. в община Сливен

разрешителни разрешителни за строеж строеж
одобрен

Отчет на бюджет 2015 ЕС

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Отчет на бюджет 2015
одобрен

Регистър на частна общинска собственост - община Първомай

Регистър на частна общинска собственост - Наредба 5

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- Община Първомай