10074 намерени резултата

одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2015 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2013 година

бюджет
одобрен

данни за бюджета и разходването му

данни за бюджета и разходването му за 2014 година

бюджет
одобрен

Регистър на земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи- общинска собственост, отдадени под аренда/наем- 1 година

Регистър на земи
одобрен

Регистрирани на територията животни по видове

Брой на регистрираните на територията животни по видове - по области (данни от регистъра на земеделските стопани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани ) към 30.06.2016 г.