9799 намерени резултати

одобрен

Размер на средното рентно плащане за общините от област Смолян, за стопанската 2015-2016 г.

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи по землища за общините от област Смолян за стопанската 2015-2016 година

рентно
одобрен

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от Общините в Област Търговище за предходната 2015г.

Средно рентно плащане за Област Търговище -2014-2015г.
одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост в община Разлог - публична

Регистър на общинската собственост в община Разлог - публична

одобрен

Регистър на общинската собственост - публична

Регистър на общинската собственост - публична