10028 намерени резултата

одобрен

Отчет на бюджет 2015 ЕС

КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Отчет на бюджет 2015
одобрен

Регистър на частна общинска собственост - община Първомай

Регистър на частна общинска собственост - Наредба 5

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ- Община Първомай
одобрен

Отчет на бюджет 2015

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 01.01.2015 - 31.12.2015

Отчет на бюджет 2015
непроверен

Регистър за публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост

одобрен

Бюджет 2016

Бюджет на Община Кирково за 2016 г.

бюджет
одобрен

Бюджет 2016

Бюджет на община Враца за 2016

бюджет 2016