9844 намерени резултати

одобрен

Регистрирана земеделска техника в област София град към 30.06.2016 год.г.

Информация за броя на регистрираната техника на територията на област София град

одобрен

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Регистърът е изготвен и се поддържа, съгласно Наредба № 5 от 6 юли 2011 г., обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.