9553 намерени резултата

одобрен

Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър

ЗКИР, Чл. 12, т.8
Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. За водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

агенция по геодезия кадастър картография и кадастър
одобрен

Списък на партньорите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

партньор
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проект
одобрен

Списък бенефициентите в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

бенефициент
одобрен

Списък на проекти, регистрирани в ИСУН

Информация от публичния модул на ИСУН

проекти
одобрен