10260 намерени резултати

одобрен

Отчет за касовото изпълнение за месец януари 2021г.

Месечен отчет на Община Кула за узпълнението на бюджета за м. януари 2021г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Отчет за касовото изпълнение за м. Декември 2020г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за месец Декември 2020г.

бюджет изпълнение касово община отчет РМС 54/2019 Кула
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2020

издадени карти община регистър трайни увреждания хора РМС 436/2017 Костинброд
одобрен

Регистър на обектите за съхранение на зърно

Регистър на ОСЗ (№28)

зърно обекти регистър МЗХГ съхранение
одобрен
одобрен