9937 намерени резултати

одобрен

Регистър на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница

РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им в община Лозница след 2017

община планове регистър устройствени одобряване РМС 436/2017 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА след 2017 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница
одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

РЕГИСТЪР ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ Община Лозница

община площадки Лозница строителни
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2020 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2020 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

одз плащане рентно Силистра средно 2020 РМС 214/2016
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

Регистър на заявленията за достъп до информация постъпили в РИОСВ-Смолян

достъп заявления информация риосв смолян РМС 436/2017
одобрен

Информация от РИОСВ - Смолян за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по ЗУО

Информация от РИОСВ - Смолян за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по ЗУО

ЗУО отчисления риосв смолян Обезпечения РМС 54/2019