9519 намерени резултата

одобрен

Средно рентно плащане

Средно рентно плащане за стопанската 2018/2019 година

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ 2 0 1 9 г.в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2 0 1 9 г. в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ 2 0 1 9 г. в Община Маджарово.