9787 намерени резултати

одобрен

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2019 г.

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2019 г.

Разград РЗИ здравна мрежа
одобрен

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ - 2019г. В ОБЩИНА БАНИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ - 2019г. В ОБЩИНА БАНИТЕ

одобрен

Утвърждаване на реализиран държавен план-прием в XI клас за учебната 2020/2021 година

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В XI КЛАС НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

РМС 214/2016
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти на територията на община Баните през 2020 година

Регистър на одобрените инвестиционни проекти на територията на община Баните през 2020 година

РМС 54/2019
одобрен

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, който притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Списък на лекарите и лекарите по дентална медицина, който притежават разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

РМС 214/2016
одобрен