9550 намерени резултата

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 г.

одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сърница към 30.06.2019 г.

одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (№ 33)

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (№ 33)

одобрен
одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016 (№ 32)

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016 (№ 32)

одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге

Регистър на обекти в експлоатация Своге