10257 намерени резултати

одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове в община Белово

община регистър спортни клубове РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Белово

етажна собственост община регистър сдружения собственици РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности в община Белово

културни ценности недвижими община регистър РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на лекарските практики

Регистър на лекарските практики в община Белово

лекарски практики община регистър РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на културните институти

Регистър на културните институти на община Белово

културни институции община РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Белово

община регистър РМС 436/2017 Белово концисии