9787 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Земеделска техника Ловеч към 30.09.2020г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.09.2020 г.

РМС 214/2016
одобрен
одобрен