10260 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Белово

издадени карти община паркиране регистър увреждания хора РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП на община Белово

заповеди ипуп община пуп регистър РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията на община Белово

дарения община регистър РМС 436/2017 Белово
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на съответната община

Регистър на военните паметници на територията на община Белово

военни община паметници регистър РМС 436/2017 Белово
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на община Белово за 2019г.

бюджет изпълнение касово община отчети РМС 54/2019 Белово
одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

7 клас план прием руо РМС 214/2016 Стара Загора утвърден след завършен