9550 намерени резултата

одобрен

Земеделска техника Ловеч към 30.06.2019г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 30.06.2019 г.

одобрен

Публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост към 25.06.2019г.

Публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост към 25.06.2019г.

одобрен

Регистрирани ППС - месец юни 2019

информация за регистрираните ППС в страната в периода от 01.01.2019 до 30.06.2019,
както и водените на отчет ППС към 01.07.2019 г. (всички регистрирани ППС към 01.07.2019 г.)

одобрен

Общински регистър на категоризираните Заведения за хранене и развлечение

Общински регистър на категоризираните Заведения за хранене и развлечение

одобрен
одобрен